Školení BOZP online

Školení BOZP online si nachází cestu do řady společností a firem, které zaměstnávají administrativní pracovníky. Již není potřeba vysvětlovat, že tento typ školení bezpečnosti práce je zákonem plně uznáván – stále mějme na paměti, že je určen pro administrativní pracovníky v kategorii práce I.

Ustálil se způsob výuky s následnou certifikací pomocí elektronického testu. Seznamte se s tím, jak školení bezpečnosti práce online vypadá a jaké služby spolu se školením nabízíme. Podívejte se podrobně na 11 výhod online školení BOZP.

11 výhod online školení BOZP ...

Jak funguje online školení bezpečnosti práce

Online školení BOZP je rozděleno do dvou částí. Do části výukové a do části certifikační. Ve výukové části jsou zopakovány nejdůležitější změny v legislativě, připomenuty opomíjené věci s důrazem na rizika práce, které se vyskytují při administrativní činnosti a detailně jsou probírány otázky pracovních úrazů. Součástí výkladu jsou i kontrolní otázky, ze kterých je v další – certifikační části – sestaven certifikační test. Po úspěšném zvládnutí certifikačního testu je hned vystaven certifikát s potřebnými náležitostmi, který musí být podepsán na příslušném místě osobou, která školení absolvovala. Jen tak se certifikát stane platným dokladem o absolvování školení bezpečnosti práce.

Certifikační kódy – vstup do školení

Ke vstupu do školení BOZP slouží tzv. Certifikační kódy. S jejich pomocí vstoupí zaměstnanec do školení BOZP a může tak zahájit celý proces, na jehož konci je podepsaný certifikát, který dokládá, že školení absolvoval. Pro použití certifikačních kódů platí:

  1. Platnost všech certifikačních kódů je 13 měsíců.
  2. Certifikační kód lze použít opakovaně, dokud na něj není úspěšně složen certifikát. Pak je zablokován. Při neúspěchu lze tedy test opakovat.
  3. Použitím zablokovaného kódu (byl na něj již udělán certifikát) si lze vytisknout duplikát certifikátu.


Před tím, než se pustíte do objednávky školení BOZP si sestavte tabulku vašich zaměstnanců. Vyznačte si u nich, kdo je vedoucí a kdo řadový zaměstnanec. Získáte tak počet a typ kódů, který potřebujete objednat. Můžete využít funkci, kdy zaměstnance zadáte přímo k nám do systému. My kódy na vaše zaměstnance zašleme sami.

Certifikační test

Certifikační test zakončuje školení bezpečnosti práce. Je sestaven z 8 otázek, které jsou všechny probírány ve výukové části. Školený zaměstnanec má možnost se seznámit se všemi otázkami, které může v testu dostat. K úspěšnému zdolání testu musíte opovědět na všech 8 otázek správně.

Následně je ihned vystaven certifikát – potvrzení o absolvování školení a přezkoušení.

Doklady o provedeném školení BOZP – certifikát, třídní kniha BOZP

Zákon vám předepisuje, že máte prokazatelně provést školení včetně přezkoušení. Na našem serveru všechna školení BOZP archivujeme a jsme schopni doložit každý test a to včetně odpovědí, jak je školený zaměstnanec zaznamenal.

Na závěr online školení – po složení certifikačního testu – je vystaven certifikát v podobě PDF dokumentu, který je vhodné ihned vytisknout a podepsat v části „čestné prohlášení“. Pouze takto vznikne platný dokument prokazující vlastní proškolení. Test lze složit i v případě, kdy není připojena tiskárna – pdf dokument s certifikátem automaticky zašleme na uvedenou e-mailovou adresu k pozdějšímu zpracování.

Co vše dále obsahuje školení BOZP v jednotlivých verzích, se dočtete ZDE.