ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE

Smyslem a cílem školení BOZP je prevence před ohrožením a poškozením zdraví či života zaměstnance. Z pohledu zaměstnavatele pak možnost se zcela nebo zčásti zprostit odpovědnosti za vznik pracovního úrazu.

Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce, ukládá každé společnosti povinnost neustále vyhledávat rizika na pracovišti a seznamovat s nimi zaměstnance.

Online školení BOZP – bezpečnosti práce jsou primárně určena pro administrativní pracovníky. Školení jsou plně v souladu s legislativou ČR – zákoníkem práce. Všechna školení BOZP využívají server BEPOR.EU.

proškoleno s námi
0 + firem
k vašemu certifikátu
0 min.
výhodná cena
149 -150 Kč
Platby školení řidičů kartou VISA/MC

Školení BOZP bez čekání

Školit své zaměstnance musíte – můžete si však vybrat finančně dostupné a časově výhodné online školení BOZP, které probíhá na internetu bez čekání na „živého“ lektora. Jde o moderní způsob, který využívá stále více firem a který je plně uznatelný dozorovými orgány – pokud jde o pracovníky v administrativě. Školení BOZP je nutné provést zvlášť pro řadové a zvlášť pro vedoucí zaměstnance. K základním školením BOZP si můžete vybrat zdarma i některá doplňková školení bezpečnosti práce. Školení BOZP můžete též kombinovat se školením PO a školením řidičů či školením kybernetické bezpečnosti nebo školením ochrany osobních údajů – GDPR.

 

Nabídka školení pro BOZP

Základní online školení BOZP

Doplňková online školení BOZP

Doplňková školení bezpečností práce jsou nabízena zdarma, pokud jsou objednána společně se základním školením BOZP.

 

Dokumentace BOZP

Z právních a ostatních předpisů vyplývá pro každého zaměstnavatele povinnost vést dokumentaci BOZP. Dále tuto dokumentaci i prostory, ve kterých podniká, nejméně 1x ročně kontrolovat z pohledu BOZP a PO. Rozsah dokumentace stanovuje organizace sama na základě doporučení osoby odborně způsobilé v prevenci rizik. Tato osoba pak následně provede i zpracování dokumentace. Jedná se především o tyto dokumenty:

Zpracování dokumentace:

Výhodná cena školení BOZP

Naše cena leží mezi 55 až 150,- Kč bez DPH. Výše závisí na počtu objednávaných školení BOZP či školení PO. U nás všechna školení sečteme a dáme vám cenu „na množství“. Podrobnosti najdete v našem ceníku online školení BOZP. Chcete-li tuto cenu porovnat s konkurencí, prozkoumejte více naší nabídku na BEPOR.EU, zda nevyužijete také některé z našich dalších školení z oblasti školení řidičů a školení požární ochrany – více školení = nižší cena.

Náročnost našeho školení si můžete zdarma vyzkoušet na našem školení řidičů referentů.