Zpracování dokumentace BOZP

Dokumentace BOZP je základním dokladem, který může prokázat vaši nevinu a umožnit vám zprostit se odpovědnosti za pracovní úraz. Je proto naprosto zarážející, kolik firem žádnou dokumentaci nemá a spokojí se pouze s proškolením zaměstnanců.

Povinnost zpracovat a následně vést a pravidelně kontrolovat dokumentaci k BOZP a PO, plyne z požadavků Zákoníku práce a Zákona o požární ochraně.

Smyslem dokumentace BOZP je stanovit pravidla pro organizaci práce ve vztahu k BOZP tak, aby nedocházelo k úrazům a jiným negativním stavům ohrožujícím životy a zdraví osob. S takto stanovenými pravidly se seznámí zaměstnanci a další zainteresované osoby. Slouží také jako podklad pro školení BOZP.

Zpracujeme pro vás dokumentaci pro administrativní společnosti!
Volejte 603 233 980!

 

Základní dokumentace BOZP pro administrativní firmy

Ve firmách do 25 zaměstnanců může BOZP řešit sám zaměstnavatel (tedy např. vedoucí pracovník) pokud k tomu má potřebné znalosti. A zde je háček – potřebné znalosti. Doporučujeme nechat si vypracovat základní dokumentaci BOZP a PO (u PO ani jinou možnost zákon nepřipouští) osobou odborně způsobilou. Vyhnete se tak nepříjemnostem v případě, kdy vám bude nějaký dokument chybět.

 

Mezi úplné minimum z dokumentace BOZP patří:

 • Organizace BOZP
 • Traumatologický plán – plán první pomoci
 • Pracovní úrazy
 • Dopravní řád – řidiči referenti
 • Směrnice OOPP
 • Kategorizace prací a pracovišť
 • Registr rizik
 • Pracovní řád
 • Zajištění pracovně lékařských služeb
 • Kniha úrazů
 • Přehled rizik v areálu společnosti
 • Osnovy školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
 • Zápisy z kontrol pracoviště

 

Podle typu vašeho pracoviště a činnosti jsou nutné další dokumenty. Jejich počet může jít do desítek! Bez konkrétní znalosti provozu a činnosti firmy tak nelze jednoznačně stanovit cenu za vypracování dokumentace.

 

Zvýhodněná nabídka pro firmy

Balíček pro živnostníky, firmy a podnikatele DO 25 zaměstnanců a v kategorii BEZ požárního nebezpečí – 5890,- Kč

Balíček pro firmy a podnikatele DO 25 zaměstnanců a v kategorii SE ZVÝŠENÝM požárním nebezpečím – 8890,- Kč

Balíček pro firmy a podnikatele NAD 25 zaměstnanců a v kategorii SE ZVÝŠENÝM požárním nebezpečím – 12890,- Kč

Balíček obsahuje vypracování standardní dokumentace BOZP a PO v dané kategorii. Cena se může lišit podle množství
profesí, kategorizace práce apod. Balíček je určen pro firmy pracující v administrativě s kategorizací práce I.

Všechny uváděné ceny jsou bez DPH. To bude připočítáno k ceně konečné.