E-learningové školení BOZP v podnikových LMS

E-learning – tedy elektronická forma vzdělávání se v posledních letech těší stále větší oblibě. V oblasti zákonných školeních se stal e-learning již rovnocenným partnerem prezenčním formám. Ve větších a velkých firmách se prosazují Learning management systémy pro řízení vzdělávání – tedy tzv. LMS systémy. Ty tvoří páteř vzdělávacích univerzit, které nabízí nejen školení bezpečnosti práce, školení požární ochrany či školení řidičů referentů. Poslední dobou lze vybírat i ze školení ochrany osobních údajů GDPR, školení utajovaných informací nebo školení kybernetické a informační bezpečnosti. Výsledky ze školení jsou zpravidla zapisovány zpětně do HR systémů a umožňují tak sledovat kariérní a znalostní profil zaměstnanců.

 

Školení BOZP dle SCROM a AICC doporučení

Aby mohl LMS systém získávat informace z vlastního školení BOZP nebo jiného školení, musí si s ním vyměňovat základní informace o stavu, v jakém se školení nachází. Např. na které stránce školení BOZP se zaměstnanec nachází, jak odpověděl na jednotlivé otázky v testu i jak celý test dopadl. Všechna tato komunikace mezi školením a LMS systémem probíhá pomocí doporučení – nesprávně označovaných jako standardy – starší doporučení AICC a novější SCORM 1.2 nebo SCORM 2004. Chcete-li tedy využívat naše školení řidičů nebo bezpečnosti práce ve vašem LMS systému, musí váš systém podporovat jedno z těchto doporučení. Pak je nasazení velmi snadné a rychlé – v řádu jednotek minut. Vy už pouze přiřadíte zaměstnance, kteří mají školením BOZP – či jiným školením projít. Snadno se také provádí opakovaná školení, na které vás sytém automaticky upozorňuje.

Které informace si e-learningové školení BOZP vyměňuje s LMS systémem

Naše školení bezpečnosti práce si s LMS systémem vyměňují tyto informace. Směrem od LMS systému získáváme jméno školené osoby, které pak uvádíme na výsledný certifikát. Zpětně do LMS vracíme hodnoty – na jaké stránce je ukončeno školení, kolik času zaměstnanec strávil studiem, jaký byl výsledek jeho testu a datum, kdy byl test dokončen.

 

Úpravy školení bezpečnosti práce na míru pro LMS systém

Výhodnou nasazení našich e-learningových školení BOZP je možnost úpravy obsahu i grafiky pro potřeby dané společnosti. Každá společnost má svůj LMS systém graficky upraven dle grafického manuálu a tak není problém přizpůsobit zbarvení našich školení těmto potřebám. Stejně tak mohou existovat požadavky na úpravu obsahu nebo jeho rozšíření o specifické oblasti v dané společnosti. Ve spolupráci s bezpečnostními techniky zpracujeme potřebné rozšiřující kapitoly včetně otázek pro testování.

 

Podporované LMS systémy a naše e-learningová školení

Naše zákonná školení – školení řidičů referentů, školení BOZP a školení PO – jsou odzkoušeny pod LMS systémy – Moodle, eDoceo, iTUtor, Adobe Connect, IBM Learning Space a Share Point od Microsoft. Ceny pro jednotlivé systémy jsou dané vlastním obsahem školení a pak náročností případné implementace. Více se o cenách dozvíte na stránce ceník školení BOZP. Co vše také obsahuje školení bezpečnosti práce ve SCORM verzi, se dočtete ZDE.

Reference nasazení školení BOZP do LMS Systémů

V současné době provozujeme naše elektronické školení pro řidiče referenty v těchto systémech – eDoceo, Moodle, Adobe Connect, Learning Space, iTutor. Školení jsou používána např. ve firmách – Všeobecná zdravotní pojišťovnaČeská správa sociálního zabezpečeníHartmann RICO, …

Jsme schopni napojit náš systém na jakýkoli LMS systém a to buď instalací do vlastního systému pomocí doporučení SCORM či AICC nebo máme připraveno vlastní API rozhraní, pomocí kterého lze napojit LMS systém přímo na náš internetový portál a platit tak přímo a pouze za uskutečněná školení. Tento systém provozujeme např. ve společnosti Farmet, a.s.