Provozovatel, reference a kontakt

Naše společnost se specializuje na provoz, podporu a tvorbu systémů pro elektronické vzdělávání. V roce 2001 jsme vytvořili první verzi „Školení řidičů referentských vozidel“.

Součást serveru zákonných školení BEPOR.EU

V roce 2011 jsme dokončili školení Bezpečnosti a ochrany zdraví – BOZP a Požární ochrany – PO a nabídli je jak ve verzi ONLINE na www.bepor.eu, tak ve verzi SCORM pro LMS systémy. Následně jsme vytvořili a nabídli řadu Doplňkových školení pro BOZP práce ve výškách, práce ve skladech, práce v autodopravě či práce v restauracích. V letech 2017 – 2020 jsme rozšířili nabídku o bezpečnostní školení – školení ochrany osobních údajů GDPR, školení ochrana utajovaných skutečností a školení kybernetické a informační bezpečnosti.

Odborná garance školení

Odbornými garanty školení jsou:
Ing. Jan Plecháč – osoba odborné způsobilá v prevenci rizik a OZO v požární technice
Ing. Marek Stefanidis – osoba odborné způsobilá v prevenci rizik a technik požární ochrany

V oblasti školení řidičů spolupracujeme s Jiřím Dovrtělem – Autoškola D, se školícím střediskem paní Noworytové a s Autoškolou zelená.

Bezpečnostní školení zabezpečuje odborný garant Ing. Pavel Burian.

Reference

Během roku využije našich služeb stovky firem a certifikujeme více jak 19 000 řidičů ročně na tomto serveru a další tisíce řidičů ve firmách. Na Internetu nám dalo důvěru již více jak 5500 firem. K významným firemním partnerům patří – Česká spořitelna, Všeobecná zdravotní pojišťovna, Pražská teplárenská, České aerolinie, Řízení letového provozu, Česká rafinérská, Ministerstvo obrany a Armáda ČR, Hartmann Rico, …

 

Volejte:

+420 603 233 980

Chatujte:

využijte online komunikaci s našimi odborníky

Mailujte:

info@bepor.eu

Pište:

GComp spol. s r.o., Elišky Peškové 469/6, 150 00 Praha 5

GComp, spol. s r.o.
Elišky Peškové 469/6, 150 00 Praha 5 – Smíchov
IČ: 64942783, DIČ: CZ64942783
Spisová značka: C 42431 vedená u Městského soudu v Praze.