Ochrana osobních údajů objednatele

Při nakládání s daty se řídíme zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Zasláním návrhu na kupní smlouvu dává objednatel výslovný souhlas se zpracováním svých dobrovolně poskytnutých osobních údajů. GComp spol. s r.o., Elišky Peškové 6, Praha 5 se tímto zaručuje, že veškeré informace poskytnuté uživatelem budou dále zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně.

Objednatel dává souhlas se zpětným oslovením – upozorněním na vypršení platnosti objednaných certifikátů. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zpětným oslovením může objednatel kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailové zprávy na info@bepor.eu.