Aktualizace 2023

Tak nám do toho zase udělali vítr. Změnily se názvy, čísla a občas i něco uvnitř. To co se vás asi nejvíce týká je změna v oblasti provádění periodických lékařských prohlídek. Naše školení BOZP jsme již aktualizovali. Nyní pracujeme na každoroční změně Školení řidičů referentů.

Sdílejte příspěvek...