Neškolíte? Uvidíte, že …

Dobře – nebudeme vás strašit. Ale že k pracovnímu úrazu může dojít, na to jistě přijdete sami. A v tuto chvíli je potřeba mít vše v pořádku a doložit, že jste udělali vše pro to, aby k úrazu nedošlo a nebo se minimalizovaly jeho následky. A jak to dokážete? V prvé řadě je to řádné proškolení zaměstnanců.

U takzvaných dělnických profesí nikoho nepřekvapí, že je nutné školení BOZP. Ale v administrativě? Co se tak může stát? Se někdo střihne nůžkama … Ano a i to je pracovní úraz, kdy se může rána zanítit a skončit amputací – aha – říkali jsme, že nikoho nebudeme strašit ….

Dobře – a co takhle pracovní cesta, kdy jedete autem. A nabouráte nebo někdo nabourá vás – vy jste samozřejmě dobrý řidič, kterému se to stát nemůže. Bohužel výsledek může být stejný – zranění, trvalé následky … ne nebudeme se strašit.

Ale – máme tu pracovní úraz. Firma bude muset zaměstnanci uhradit:

  1. bolestné
  2. náhradu veškerých léčebných výdajů, které vznikly s léčením
  3. náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti s úrazem
  4. náhradu ztráty mzdy
  5. dorovnání výdělku po skončení pracovní neschopnosti – úrazová renta
  6. náhradu za ztížení společenského uplatnění
  7. náhradu za věcnou škodu
  8. při smrti zaměstnance: náhradu při úmrtí zaměstnance a náhradu výživného

Tak to asi bude hodně peněz, co říkáte. A přitom jedno online školení řidiče referenta stojí méně, než hamburger-menu ve fastfoodu.

Pořád si ještě myslíte, že se vám školení zaměstnanců nevyplatí? Tak to si příště řekneme něco o pokutách, které vás mohou potkat, pokud se problematice BOZP a PO nebudete řádně věnovat.

Sdílejte příspěvek...