Dokumentace BOZP a PO

Velmi často se setkáváme s tím, že je firemní dokumentace týkající se BOZP a PO velmi podceňována a velká část zaměstnavatelů netuší, že jsou při naplnění podmínek podle Zákoníku práce a zákona o požární ochraně povinni zpracovat, vést a pravidelně aktualizovat dokumentaci, která slouží k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany v podniku.

Základní dokumentace BOZP je povinná bez ohledu na velikost podniku. Často i majiteli malé společnosti může tento úkol připravit mnoho starostí. Zaměstnavatelé mají několik možností jakým způsobem si potřebnou dokumentaci zajistit. Mají-li k tomu potřebné znalosti, mohou si dokumentaci zpracovat sami, popřípadě tím pověřit odborně způsobilou osobu, kterou zaměstnávají. Pro mnohé společnosti je ale výrazně komfortnější využít možnost ke kompletnímu zpracování a vedení dokumentace externí společnosti zabývající se problematikou BOZP a PO.

Sdílejte příspěvek...