Provozovatel, reference a kontakt

Naše společnost se specializuje na provoz, podporu a tvorbu systémů pro elektronické vzdělávání. V roce 2001 jsme vytvořili první verzi "Školení řidičů referentských vozidel".

Součást serveru zákonných školení BEPOR.EU

V roce 2011 jsme dokončili školení Bezpečnosti a ochrany zdraví - BOZP a Požární ochrany - PO a nabídli je jak ve verzi ONLINE na BEPOR.EU, tak ve verzi SCORM pro LMS systémy.

Odborná garance školení

Odbornými garanty školení jsou:
Ing. Jan Plecháč – osoba odborné způsobilá v prevenci rizik a OZO v požární technice
Ing. Marek Stefanidis - osoba odborné způsobilá v prevenci rizik a technik požární ochrany

V oblasti školení řidičů spolupracujeme s Jiřím Dovrtělem – Autoškola D a se školícím střediskem paní Noworytové.

Reference

Během roku využije našich služeb stovky firem a certifikujeme více jak 5000 řidičů na tomto serveru a další tisíce řidičů ve firmách. Na Internetu nám dalo důvěru již více jak 3500 firem. K významným firemním partnerům patří – Česká spořitelna, Všeobecná zdravotní pojišťovna, Pražská teplárenská, České aerolinie, Řízení letového provozu, Česká rafinérská, Ministerstvo obrany a Armáda ČR, Hartmann Rico, ...

Volejte, chatujte, mailuje, pište

Volejte: +420 603 233 980
Chatujte: na našich stránkách využijte online komunikaci s našimi odborníky
Mailujte: info@bepor.eu
Pište: GComp spol. s r.o.
Elišky Peškové 469/6
150 00 Praha 5 – Smíchov
IČ 64942783, DIČ CZ64942783