Školení bezpečnosti práce

Školení bezpečnosti práce

Smyslem a cílem školení BOZP je prevence před ohrožením a poškozením zdraví či života zaměstnance. Z pohledu zaměstnavatele pak možnost se zcela nebo zčásti zprostit odpovědnosti za vznik pracovního úrazu.

Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce, ukládá každé společnosti povinnost neustále vyhledávat rizika na pracovišti a seznamovat s nimi zaměstnance.

Online školení BOZP - bezpečnosti práce jsou primárně určena pro administrativní pracovníky. Školení jsou plně v souladu s legislativou ČR - zákoníkem práce. Všechna školení BOZP využívají server BEPOR.EU.

chci více informací o BOZP

Školení BOZP bez čekání

Školení BOZP bez čekání

školení BOZP s dalšími 3500 firmami

Školit své zaměstnance musíte – můžete si však vybrat finančně dostupné a časově výhodné online školení BOZP, které probíhá na internetu bez čekání na „živého“ lektora. Jde o moderní způsob, který využívá stále více firem a který je plně uznatelný dozorovými orgány – pokud jde o pracovníky v administrativě. Školení BOZP je nutné provést zvlášť pro řadové a zvlášť pro vedoucí zaměstnance. K základním školením BOZP si můžete vybrat zdarma i některá doplňková školení bezpečnosti práce. Školení BOZP můžete též kombinovat se školením PO a školením řidičů.

3 kroky k certifikátu BOZP

jste 27 minut od vašeho školení BOZP

jste 27 minut od vašeho školení BOZP

 1. Vyplňte objednávku a zaplaťte certifikační poplatek - třeba kartou!
 2. Použijte certifikační kód, projděte si výkladovou část školení BOZP a splňte certifikační test.
 3. HNED si vytiskněte a podepište si svůj certifikát a předejte ho k založení zaměstnavateli.

Na opakování školení BOZP Vás již automaticky upozorníme. Jen si nezapomeňte vybrat, zda chcete školení BOZP pro zaměstnance nebo školení bezpečnosti práce pro vedoucí pracovníky.

Nabídka školení pro BOZP

Výhodná cena vašeho školení

školení BOZP s garancí výhodné ceny

Základní online školení BOZP

 • Základní školení BOZP pro zaměstnance
 • Základní školení BOZP pro vedoucí zaměstnance
 • Školení řidičů referentů
 • Školení první pomoci

Doplňková online školení BOZP

 • Práce ve výškách
 • Práce ve skladu
 • Práce v autodopravě

Doplňková školení bezpečností práce jsou nabízena zdarma, pokud jsou objednána společně se základním školením BOZP.

školení BOZP s garancí výhodné ceny

Naše cena leží mezi 65 až 150,- Kč bez DPH. Výše závisí na počtu objednávaných školení BOZP či školení PO. U nás všechna školení sečteme a dáme vám cenu „na množství“. Podrobnosti najdete v našem ceníku online školení BOZP. Chcete-li tuto cenu porovnat s konkurencí, prozkoumejte více naší nabídku na BEPOR.EU, zda nevyužijete také některé z našich dalších školení z oblasti školení řidičů a školení požární ochrany – více školení = nižší cena.

Náročnost našeho školení si můžete zdarma vyzkoušet na našem školení řidičů referentů.

Dokumentace BOZP

Z právních a ostatních předpisů vyplývá pro každého zaměstnavatele povinnost vést dokumentaci BOZP. Dále tuto dokumentaci i prostory, ve kterých podniká, nejméně 1x ročně kontrolovat z pohledu BOZP a PO. Rozsah dokumentace stanovuje organizace sama na základě doporučení osoby odborně způsobilé v prevenci rizik. Tato osoba pak následně provede i zpracování dokumentace. Jedná se především o tyto dokumenty:

 • Identifikace a hodnocení rizik
 • Kategorizace prací
 • Směrnice pro přidělování OOPP zaměstnancům
 • Směrnice a evidence pracovních úrazů
 • Provozní řád
 • Dopravní řád