E-learningové školení BOZP v podnikových LMS

E-learning – tedy elektronická forma vzdělávání se v posledních letech těší stále větší oblibě. V oblasti zákonných školeních se stal e-learning již rovnocenným partnerem prezenčním formám. Ve větších a velkých firmách se prosazují Learning management systémy pro řízení vzdělávání – tedy tzv. LMS systémy. Ty tvoří páteř vzdělávacích univerzit, které nabízí nejen školení bezpečnosti práce,

školení požární ochrany či školení řidičů referentů. Výsledky ze školení jsou zpravidla zapisovány zpětně do HR systémů a umožňují tak sledovat kariérní a znalostní profil zaměstnance.

Školení BOZP dle SCROM a AICC doporučení

Aby mohl LMS systém získávat informace z vlastního školení BOZP nebo jiného školení, musí si s ním vyměňovat základní informace o stavu, v jakém se školení nachází. Např. na které stránce školení BOZP se zaměstnanec nachází, jak odpověděl na jednotlivé otázky v testu i jak celý test dopadl. Všechna tato komunikace mezi školením a LMS systémem probíhá pomocí doporučení – nesprávně označovaných jako standardy – starší doporučení AICC a novější SCORM 1.2 nebo SCORM 2004. Chcete-li tedy využívat naše školení řidičů ve vašem LMS systému, musí váš systém podporovat jedno z těchto doporučení. Pak je nasazení velmi snadné a rychlé – v řádu jednotek minut. Do LMS systému se nahrají definice školení – které jsou úhledně „zapakované“ v zip souboru. LMS systém si je sám rozbalí a vše připraví k použití. Vy už pouze přiřadíte zaměstnance, kteří mají školením BOZP – či jiným školením projít. Snadno se také provádí opakovaná školení, na které vás sytém automaticky upozorňuje.

Které informace si e-learningové školení BOZP vyměňuje s LMS systémem

Naše školení bezpečnosti práce si s LMS systémem vyměňují tyto informace. Směrem od LMS systému získáváme jméno školené osoby, které pak uvádíme na výsledný certifikát. Zpětně do LMS vracíme hodnoty – na jaké stránce je ukončeno školení, kolik času zaměstnanec strávil studiem, jaký byl výsledek jeho testu a datum, kdy byl test dokončen.

Pokud zaměstnanec opětovně navštíví již dokončené e-learningové školení BOZP, je mu automaticky nabídnut již dokončený certifikát.

Úpravy školení bezpečnosti práce na míru pro LMS systém

Výhodnou nasazení našich e-learningových školení je možnost úpravy obsahu i grafiky pro potřeby dané společnosti. Každá společnost má svůj LMS systém graficky upraven dle grafického manuálu a tak není problém přizpůsobit zbarvení našich školení těmto potřebám. Stejně tak mohou existovat požadavky na úpravu obsahu nebo jeho rozšíření o specifické oblasti v dané společnosti. Ve spolupráci s bezpečnostními techniky zpracujeme potřebné rozšiřující kapitoly včetně otázek pro testování.

Podporované LMS systémy a naše e-learningová školení

Naše zákonná školení – školení řidičů referentů, školení BOZP a školení PO – jsou odzkoušeny pod LMS systémy – Moodle, eDoceo, iTUtor, Adobe Connect, IBM Learning Space a Share Point od Microsoft. Ceny pro jednotlivé systémy jsou dané vlastním obsahem školení a pak náročností případné implementace. Více se o cenách dozvíte na stránce ceník školení BOZP. Co vše také obsahuje školení bezpečnosti práce ve SCORM verzi, se dočtete ZDE.

Reference nasazení školení BOZP do LMS Systémů

V současné době provozujeme naše elektronické školení pro řidiče referenty v těchto systémech – eDoceo, Moodle, Adobe Connect, Learning Space, iTutor. Školení jsou používána např. ve firmách - Všeobecná zdravotní pojišťovna, Česká správa sociálního zabezpečení, Hartmann RICO, ...

Jsme schopni napojit náš systém na jakýkoli LMS systém a to buď instalací do vlastního systému pomocí doporučení SCORM či AICC nebo máme připraveno vlastní API rozhraní, pomocí kterého lze napojit LMS systém přímo na náš internetový portál a platit tak přímo a pouze za uskutečněná školení. Tento systém provozujeme např. ve společnosti Farmet, a.s.