Zpracování dokumentace BOZP

Dokumentace BOZP posledním dokladem, který může prokázat vaši nevinu a umožnit vám zprostit se odpovědnosti za pracovní úraz. Je proto naprosto zarážející, kolik firem žádnou dokumentaci nemá a spokojí se s proškolením zaměstnanců.

Povinnost zpracovat a následně vést a pravidelně kontrolovat dokumentaci k BOZP a PO, plyne z požadavků Zákoníku práce a Zákona o požární ochraně.

Smyslem dokumentace BOZP je stanovit pravidla pro organizaci práce ve vztahu k BOZP tak, aby nedocházelo k úrazům a jiným negativním stavům ohrožujícím životy a zdraví osob. S takto stanovenými pravidly se seznámí zaměstnanci a další zainteresované osoby. Slouží také jako podklad pro školení BOZP.

Zpracujeme pro vás dokumentaci pro administrativní i výrobní společnosti!
Volejte 603 233 980!

Základní dokumentace BOZP pro administrativní firmy

Ve firmách do 25 zaměstnanců může BOZP řešit sám zaměstnavatel (tedy např. vedoucí pracovník) pokud k tomu má potřebné znalosti. A zde je háček - potřebné znalosti. Doporučujeme nechat si vypracovat základní dokumentaci BOZP a PO (u PO ani jinou možnost zákon nepřipouští) osobou odborně způsobilou. Vyhnete se tak nepříjemnostem v případě, kdy vám bude nějaký dokument chybět.

Mezi úplné minimum z dokumentace BOZP patří:

 • Organizace BOZP
 • Traumatologický plán - plán první pomoci
 • Pracovní úrazy
 • Dopravní řád - řidiči referenti
 • Směrnice OOPP
 • Kategorizace prací a pracovišť
 • Registr rizik
 • Pracovní řád
 • Zajištění pracovně lékařských služeb
 • Kniha úrazů
 • Přehled rizik v areálu společnosti
 • Osnovy školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
 • Zápisy z kontrol pracoviště

Podle typu vašeho pracoviště a činnosti pak jsou nutné další dokumenty. Jejich počet může jít do desítek! Bez konkrétní znalosti provozu a činnosti firmy tak nelze jednoznačně stanovit cenu za vypracování dokumentace.